Privacy Policy

IpadUnlocken.nl streeft ernaar informatie actueel te houden en correct weer te geven. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie juist is wanneer deze ontvangen wordt of na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van IpadUnlocken.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

IpadUnlocken.nl maakt gebruik van adverteerders. Google en zijn partners geven advertenties weer op basis van uw bezoek aan deze site en/of andere sites. Dat doen ze via een zogeheten DART-cookie.
Via dit Dart-cookie verzamelen deze bedrijven informatie over uw bezoek aan IpadUnlocken.nl of aan andere websites. Door gebruik te maken van deze gegevens worden u advertenties getoont.
Wilt u dit expliciet niet, dan kunt u zich afmelden voor het gebruik van dit DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan. Tijdens het laden van de website IpadUnlocken.nl treft u een cookie boodschap. Door op de button “akkoord” te klikken of de cookie boodschap te negeren geeft u expliciet toestemming cookies op uw computer te plaatsen.
IpadUnlocken.nl wordt geëxploiteerd en is eigendom van Bureau Scherpenisse. Duidelijkheid inzake de omgang van uw persoonsgegevens wordt gegeven op de pagina over privacy. De regelgevel inzake de privacy is gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

IpadUnlocken.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die aan IpadUnlocken.nl wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die door de Google software op de computer waar u zich nu achter bevindt, worden geplaatst) om IpadUnlocken.nl te helpen analyseren hoe gebruikers IpadUnlocken.nl gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat de browser in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website en andere websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u zich wilt afmelden voor Google Analytics kunt dat doen door naar de afmeldingsmogelijkheden voor Google analytics te bezoeken.

Voor meer informatie hoe Google uw gegevens gebruikt bij het bezoeken van IpadUnlocken.nl kunt de de pagina van Google privacy bezoeken.